Fluefiske

Gudbrandsdalslågen bukter seg gjennom Lesja. Med krystallklart vann, lys sandbunn og rolig strøm er den enhver fluefiskers våte drøm. Her kan du fiske i to varierte fluefiskesoner helt nord i Gudbrandsdalslågen. De to sonene (Øvre-og Nedre sone ) er en del av sone 7 i Gudbrandsdalslågen. Mange mener dette er en av landets beste ørretelver. Her kan du også få harr på kroken. 

Øvre fluefiskesone

Øvre fluefiskesone strekker seg fra utløpet til elva Lora, og cirka 4 kilometer nedover til Brennbrue. Her går det vei langs elva, slik at det er enkelt å komme til. Kanskje spotter du fisk fra bilen eller sykkelen? Det er lite vegetasjon langs elva og varierende elvedybde.

Parker på de anviste parkeringsplassene langs sonen. Veiene brukes av lokale gårdbrukere. Sonen ligger cirka 8 kilometer fra Lesja sentrum, og cirka 30 kilometer fra Bjorli.

Nedre fluefiskesone

Nedre sone strekker seg fra Brustugubrue til utløpet av Jora elv, som er grense til Dovre. Langs strekket er det flere bekker som renner ut i elva. Det er vide grasletter langs elva og vegetasjon som gir ly og mat til fisken. Ved Brustugubrue er det tilrettelagt for parkering.

Guiding og overnatting

Vigga Vekst har tilhold ved Øvre fluesone, og tilbyr guiding både i Lågen og i fjellvann. Vi kan lage pakker med overnatting, mat og guiding. Søre Traasdahl hyttetun tilbyr også overnatting.

Fiskekort

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukeskort. Fiskekort for fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). 

Fiskekort og regler finner du her

Fiskeregler i fluesonene

Periode: 21.05 – 09.09

  • I fluesonene gjelder kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. 
  • Fluer skal ikke ha mothake.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
  • Kvotebegrensninger i fluesonene: Hver fisker kan avlive to fisker per fiskedøgn, ørret/harr under 35 cm.  All ørret over 35 cm skal settes ut igjen.
  • Fisker plikter å ha med mål. Ved tvil skal fisken settes tilbake.
  • Barn under 18 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Mer info og fiskekort på iNatur.no

Skroll til toppen